arjanvd.nl

 
Credits: ANP Photos

Literatuur in de Tweede Kamer

| 368 woorden |

Het kan iedereen gebeuren: een citaat net niet goed, of net uit zijn verband gebruiken. Dat heeft eigenlijk nooit consequenties, totdat je het gebruikt in het bijzijn van iemand die het citaat van binnen én buiten kent. Het gesprek dat dan volgt, kan alle kanten op. Van een frontale ontkenning dat je fout zit tot afdruipen met de staart tussen je benen. Van Homerisch gelach over zoveel hybris tot het terloops noemen van het correcte citaat.

Lodewijk Asscher en Gert-Jan Segers geven hier een gulden middenweg als voorbeeld van, gelukkig vastgelegd in de annalen van de parlementaire democratie.

Mooi hoe Asscher hier met respect Gert-Jan Segers uitlegt hoe Elsschot het werkelijk heeft bedoeld. En net zo mooi hoe Segers met opgeheven hoofd zijn verlies neemt.

De heer Asscher (PvdA):
De heer Segers citeerde in zijn mooie bijdrage Het Huwelijk van Elsschot: “Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.” Ik denk dat hij daarmee verwijst naar de coalitie. Dat gaat natuurlijk over een man die ervan droomt om z’n vrouw dood te slaan …

De voorzitter:
Zo!

De heer Asscher (PvdA):
… omdat hij dat huwelijk zo zat is.

De heer Segers (ChristenUnie):
Dat had ik me niet helemaal gerealiseerd.

De heer Asscher (PvdA):
“En hoe zij tot hem opkeek als een stervend paard …

De heer Segers (ChristenUnie):
Hier had ik beter over na moeten denken.

De heer Asscher (PvdA):
… maar sterven deed zij niet, al zoog zijn helse mond het merg uit haar gebeente.” Dat is het gedicht dat u net citeerde.

De voorzitter:
Wist u dat, meneer Segers?

De heer Segers (ChristenUnie):
Dit is een opmaat naar een gruwelijke vraag.

(Hilariteit)

De heer Segers (ChristenUnie):
Nee, deze zin viel mij te binnen en deze interruptie heb ik niet zien aankomen. Ik had dit beter moeten voorbereiden.

De heer Asscher (PvdA):
Geen verwijten aan uw medewerkers.

De heer Segers (ChristenUnie):
Ik heb het zelf geschreven.

De heer Asscher (PvdA):
Maar de vraag ging wel over droom, daad en verantwoordelijkheid. Daarom snapte ik het citaat wel. Het was vast niet zo wreed bedoeld richting het voltooid leven van dit kabinet.

De heer Segers (ChristenUnie):
U weet hoe ik denk over voltooid leven.

 

Andere artikelen