arjanvd.nl

 

Kurt / Zeno

| 244 woorden |

Ik zat op een bankje te wachten voor een overleg over de prijsvraag Who Cares. Drie doeken hingen bij het bankje. Normaal gesproken sla ik nooit zo’n acht op de kunst in het gebouw. Ik weet eigenlijk niet waarom. Te nietszeggend, te ingewikkeld. Zegt de man die zich alleen in kunst verdiept als hij in een museum rondloopt.

De doeken in het gebouw van het ministerie van Volksgzondheid, Welzijn en Sport

Deze drie doeken trokken wel direct m’n aandacht. Ik las het begeleidende bordje. Toen kwam het pas echt binnen. En hard ook.

In 2012 werd mij gevraagd een werk te maken over een kind dat tijdens de holocaust is vermoord. Kurt Ikenberg werd geboren in Westerbork en op drie jarige leeftijd in Auschwitz vermoord. Van Kurt bestaan geen afbeeldingen, niemand heeft herinneringen aan hem. Wel zijn er de brieven die zijn moeder via het Rode Kruis naar haar zus in Engeland stuurde en die verslag doen van het opgroeien van Kurt.

De serie collages (Kurt I, II, III) komt voort uit het streven Kurt opnieuw tevoorschijn te laten komen maar toont ook de onmogelijkheid daarvan omdat Kurt alles, zelfs zijn gezicht, is ontnomen. Onontkoombaar kwam ik uit bij een zelfportret met kind. Door Kurt met Zeno te verbinden heb ik geprobeerd de essentie van Kurt ’s leven terug te halen, van wie Kurt was: een kind geliefd door zijn moeder.

Marjolein Rothman

Praten over wonen en zorg wordt vervolgens een tamelijk onbetekenende bezigheid.

 

Andere artikelen